Współpraca z agencją rekrutacyjną może być czynnikiem zmieniającym reguły gry dla firmy. Te agencje upraszczają proces rekrutacji, dostarczając wiedzę, wgląd w biznes oraz sieć kontaktów. Jednak, podobnie jak w przypadku każdego partnerstwa, praca z agencją rekrutacyjną niesie ze sobą swoje własne trudności. W niedawno przeprowadzonym badaniu na LinkedIn, zapytaliśmy specjalistów o ich największe trudności podczas współpracy z agencją rekrutacyjną. Komentarze wskazały na cztery główne problemy, z którymi organizacje często się borykają: ograniczony zbiór kandydatów, brak czasu, brak zrozumienia wymagań i wysokie koszty.

  • Ograniczony zbiór kandydatów: Dużym problemem dla wielu firm jest niewielki zbiór kandydatów oferowany przez większość agencji rekrutacyjnych. Prawdopodobieństwo zidentyfikowania idealnego kandydata na stanowisko może być bezpośrednio wpływane przez rozmiar puli kandydatów. Chociaż agencje rekrutacyjne ciężko pracują, aby dostarczyć najlepszych talentów, kluczowe jest, aby firmy wyraziły swoje dokładne wymagania i oczekiwania w przejrzysty sposób, aby przyciągnąć większy zbiór kandydatów. My w Smartchoice International udało nam się rozwiązać ten problem poprzez ciągłe aktualizowanie naszej bazy danych kandydatów.
  • Brak czasu: W świecie korporacyjnym czas jest cennym zasobem, dlatego oddanie procesu rekrutacji agencji może czasami wydawać się poświęceniem. Podczas gdy agencje zajmują się pracą operacyjną, brak bezpośredniego nadzoru może rodzić pytania dotyczące tempa postępu prac. Rozwiązaliśmy ten problem, korzystając z określonych harmonogramów i efektywnej komunikacji, aby zapewnić, że wszyscy interesariusze są na tym samym poziomie wiedzy.
  • Rozumienie Wymagań: Niezgodne oczekiwania spowodowane brakiem jasnej wiedzy o kryteriach mogą prowadzić do frustracji. Agencje rekrutacyjne muszą w pełni zrozumieć te wymagania dla produktywnego partnerstwa, ponieważ to firmy najlepiej znają swoje potrzeby. Udało nam się zniwelować tę lukę, regularnie prosząc o opinie i prowadząc otwarte rozmowy, co pozwoliło Smartchoice przedstawiać osoby, które spełniają pożądane kryteria.
  • High Costs: Cost was voted as a crucial factor in every business choice. Kiedy zasoby są ograniczone, niektóre firmy znajdują się w sytuacji, w której ważą korzyści w stosunku do wydatków. W Smartchoice International udało nam się rozwiać obawy dotyczące nadmiernych cen, będąc transparentnymi w kwestii modeli cenowych i potencjalnych zwrotów z inwestycji.

PUNKT BONUSOWY: Firmy i agencje rekrutacyjne muszą rozwijać silne partnerstwa oparte na zrozumieniu i jasnej komunikacji, aby skutecznie zarządzać tymi trudnościami.

Staramy się łagodzić te wyzwania poprzez strategiczne planowanie, ciągły dialog i gotowość do adaptacji.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz odwiedzić naszą stronę „Kontakt”.